อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาด-แม่ก้อ ต่อมาได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ มีพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตั้งอยู่ในตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายในเขตอุทยานแห่งชาติฯ มีพื้นที่บางส่วนเป็นลำน้ำปิงซึ่งยาวประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร และสองฝั่งแม่น้ำเป็นเกาะแก่ง หน้าผา หินงอก หินย้อย การเดินทางท่องเที่ยวลำน้ำปิงสามารถเริ่มต้นจากอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เรือหางยาว แล้วมาต่อแพที่แก่งสร้อย ล่องมาจนถึงเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในทางกลับกันอาจจะเช่าเรือหรือแพจากเขื่อนภูมิพลล่องขึ้นไปก็ได้

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ สายลำพูน-ลี้ ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๔๗ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ สายลี้-ก้อ โดยที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จะอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๒๐-๒๑

สถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ
ถ้ำยางวี เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว เม่น และเลียงผา การเดินทางเข้าไปชมภายในถ้ำจะต้องใช้ไฟฉายและคนนำทางเข้าไป ไม่ไกลจากถ้ำยางวีมีป่าไม้เต็งรังผสมสนสองใบเรียกว่า “ป่าพระบาทยางวี” มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่าพักค้างแรม
ทุ่งกิ๊ก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติฯ และที่ราบเนินเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสลับป่าเต็งรังมีธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวกเก้ง กวาง กระต่าย นก และไก่ป่าชนิดต่าง ๆ กิจกรรมดูนกเป็นที่นิยมมาก นักท่องเที่ยวสามารถมาตั้งแคมป์พักแรมบริเวณทุ่งกิ๊กได้ ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมมีกล้วยไม้ป่ากว่า ๒๐ ชนิด บานสะพรั่งสวยงามมาก
น้ำตกก้อหลวง เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อไหลผ่านหินดินดานเทาดำและหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด ๗ ชั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหินปูนจึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติ และยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวใส มีปลาอาศัยอยู่มากมาย
การเดินทาง จากที่ทำการอุทยานฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ผ่านบ้านก้อแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ๑ น้ำตกก้อหลวง อีก ๘ กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าผ่านป่าไผ่ไปอีก ๕๐๐ เมตร
น้ำตกก้อน้อย เป็นน้ำตก ๕ ชั้น สวยงามสีเขียวมรกต มีลานกางเต็นท์ และจุดชมทิวทัศน์ สามารถมองเห็นแม่น้ำปิงได้
แก่งก้อ อยู่ในเขตบ้านก้อจัดสรร หมู่ที่ ๔ ตำบลก้อ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่าที่ ๒ แก่งก้อเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่ก้อไหลมาบรรจบแม่น้ำปิง นักท่องเที่ยวสามารถมาพักเรือนแพ นั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำปิงและมีเขาหินปูนที่ถูกกัดเซาะจนเกิดหินงอกหินย้อย

ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีสถานที่กางเต็นท์และเรือนแพไว้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โทร. ๐๖ ๑๓๗๕ ๓๕๐๐ หรือกรมอุทยานแห่งชาติฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ และ www.dnp.go.th

Photo gallery