ประวัติเมืองลำปาง

ลำปาง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม
งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย (พระนางจามเทวี) ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ชื่อของเมืองเขลางค์อันเป็นเมืองในยุคแรก ๆ และเมืองนครลำปาง ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ทั้งจากตำนานศิลาจารึกพงศาวดาร และจากคำที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปอย่างแพร่หลาย ได้แก่ตำนานจามเทวี ชินกาลมาลีปกรณ์ ตำนานมูลศาสนา ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเจ้าเจ็ดตน พงศาวดารโยนก
ลำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เป็นจังหวัดหนึ่งใน ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด มีแหล่งอารยธรรมล้านนาที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆที่พบได้จากวัดวาอาราม เครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินขาวในรูปแบบต่าง ๆ ภายในตัวเมืองยังใช้รถม้าเป็นพาหนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเคยเป็นแหล่งใหญ่ในการฝึกช้างเพื่อใช้งาน นอกเหนือไปจากธรรมชาติที่สวยงามแล้ว สิ่งเหล่านี้ยังมีเสน่ห์ที่ทำให้นครลำปางเป็นจุดหมายที่นักเดินทางต้องแวะมาท่องเที่ยวเสมอ

การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงกิโลเมตรที่ ๕๒ แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านสิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านกำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทาง ๕๙๙ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๘ ชั่วโมง
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) ถนนกำแพงเพชร ๒ ทุกวัน สอบถามข้อมูล โทร. ๑๔๙๐ www.transport.co.th และสถานีขนส่งลำปาง ถนนพหลโยธิน สอบถามข้อมูลที่สถานีขนส่งลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๒๑๙
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริการรถด่วน รถเร็ว และรถธรรมดาจากกรุงเทพฯ ไปลำปางทุกวัน สอบถามข้อมูล โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๒๗๒ และสถานีรถไฟลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๒๖www.railway.co.th
เครื่องบิน
-สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส บริการเส้นทางกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ลำปาง ทุกวัน สอบถามข้อมูล โทร. ๑๗๗๑, ๐ ๒๒๗๐ ๖๖๙๙ ท่าอากาศยานลำปาง โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๒๒ www.bangkokair.com
-สายการบินนกแอร์ บริการเส้นทางกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ลำปาง ทุกวัน สอบถามข้อมูล โทร. ๑๓๑๘ ท่าอากาศยานลำปาง โทร. ๐ ๙๔๔๙ ๔๓๔๔๐ www.nokair.com

การเดินทางจากจังหวัดลำปางไปยังจังหวัดต่างๆ
จังหวัดลำปางมีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศไปยังจังหวัดเชียงราย แพร่ และน่าน นอกจากนี้ยังมีรถจากเชียงใหม่วิ่งผ่านลำปาง ไปยังทุกจังหวัดในภาคเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา เป็นต้น

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง
เมืองปาน ๖๙ กิโลเมตร
วังเหนือ ๑๐๗ กิโลเมตร
งาว ๘๓ กิโลเมตร
แจ้ห่ม ๕๒ กิโลเมตร
แม่เมาะ ๔๕ กิโลเมตร
แม่ทะ ๒๖ กิโลเมตร
สบปราบ ๕๙ กิโลเมตร
เถิน ๙๖ กิโลเมตร
แม่พริก ๑๒๕ กิโลเมตร
เสริมงาม ๔๐ กิโลเมตร
เกาะคา ๑๓ กิโลเมตร
ห้างฉัตร ๑๘ กิโลเมตร

Photo gallery