เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
ตัวอย่างรายการนำเที่ยว

วันที่ ๑ สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญไชย
วัดจามเทวี
ชมโบราณสถานกู่ช้าง-กู่ม้า
เดินทางไปบ้านหนองช้างคืน แหล่งผลิตลำไยที่ใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒ ออกเดินทางไป อำเภอป่าซาง
นมัสการวัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดหนองเงือก
ชมอุทยานธรรมะและหอศิลป์
เลือกซื้อทอผ้าพื้นเมืองที่แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก

วันที่ ๓ ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ชื่นชมธรรมชาติภายในอุทยานฯ เช่น น้ำตกก้อหลวง น้ำตกก้อน้อย
พักค้างคืนในอุทยานฯ

Photo gallery