ร้านอาหารในจังหวัดลำพูน

อำเภอเมืองลำพูน

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย ๗๙ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง ริมฝั่งแม่น้ำกวง ด้านตะวันออกตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร (เดินข้ามสะพานขัวมุงท่าสิงห์ได้) โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๒๔๐, ๐๘ ๙๕๖๑ ๑๑๒๐ เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ครัวพญายอง ๒๑๒ หมู่ที่ ๕ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-ลำปาง โทร. ๐ ๕๓๕๔ ๙๐๗๙

ดาวคะนอง สาขาในเมือง ๓๔๐ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๕๕๒, ๐ ๕๓๕๖ ๐๒๔๑ เปิดบริการเวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

บ้านสวน ๘๖/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร.๐ ๕๓๕๑ ๑๔๕๓

ร้านครัววันดี ตำบลริมปิง โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๐๑๑๖, ๐๘ ๑๘๘๓ ๖๒๑๕

ริเวอร์ไซด์ ถนนสายลำพูน-ดอยติ ใกล้สะพานท่าสิงห์ หลังการประปาลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๒๓๘๔ เปิดบริการเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.

เรือนแพลำพูน ถนนบ้านหลวย โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๒๘

ลำพูน ไอซ์ ๖ หมู่ที่ ๑ ถนนไชยมงคล ตำบลในเมือง โทร. ๐๙ ๐๘๙๑ ๘๗๐๘ เปิดบริการเวลา ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. หยุดทุกวันศุกร์

อำเภอบ้านธิ

กัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ๘๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านธิ โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๑๘๘๘

อำเภอแม่ทา

เรวัต ๑๐๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทาทุ่งหลวง โทร. ๐๘ ๑๙๙๓ ๑๔๓๔ รับจัดงานเลี้ยง

อำเภอลี้

เรือนแพครัวแก่งก้อ (แพจ่าจันทร์) ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง โทร. ๐๘ ๙๑๑๓ ๙๔๙๐, ๐๘ ๑๖๒๐ ๓๒๙๗

อำเภอบ้านโฮ่ง

ลาบไก่บ้านโฮ่ง ๑๒๐/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโฮ่ง ถนนลำพูน-ลี้ (บ้านห้วยห้า) โทร. ๐๘ ๑๗๐๖ ๐๓๐๒ เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

สวนอาหารจาวเหนือ ๑๘๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโฮ่ง โทร. ๐ ๕๓๕๙ ๑๐๔๙ เปิดบริการเวลา ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.

อำเภอป่าซาง
Muang District

· Mu Tun Lam Yai Noodles 79 Moo 3 Tel. 053-511240, 089-5611120 Open 9am-3.30pm
· Krua Payayong 212 Moo 5 Tel. 053-549079
· Daokanong Lamphun Restaurant Tel. 053-511552, 053-560241 Open 10am-8pm
· Baan Suan Lamphun 86/1 Tel. 053-511453
· Khrua Wan Dee Lamphun Tel.053-560116, 081-8836215
· Riverside Resort Tel.053-512324 Open 10am-11pm
· Ruean Phae Lamphun Tel.053-511128
· Lamphun Ice Restaurant 6 Moo 1 Tel.090-8918708 Open 11am-10pm Closed Fridays

Ban Thi District

· Gassan Legacy Golf Club 88 Moo 7 T.Baan Thi Tel.053-921888
Mae Tha District
· Rewat 102/1 Moo 2 Tel.081-9931434

Li District

· Ruen Pae Krua Kang Koh Tel.089-1139490, 081-6203297

Ban Hong District
· Lap Kai Banhong 120/2 Moo 7 Tel.081-7060302 Open daily 9am-9pm
· Jao Nua Restaurant 187 Moo 6 Tel. 053-591049 Open 11am-midnight

Pasang District

· Soptha Duck Noodles 180 Moo 1 Tel.089-7016612
· Por Eunn Kitchen Tel.089-7014633
· Pasang Kitchen 280 Moo 9 Tel.081-7832294
· Love Is Don Luang 105/ Moo 7 Tel.093-2625699
· Lan Hariphunchai Tel.081-0319893
· Uang Luang Seafood Tel. 053-520050

• ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสบทา ๑๘๐ หมู่ที่ ๑ หลังป้อมตำรวจสบทา ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าซาง โทร. ๐๘ ๙๗๐๑ ๖๖๑๒
• ครัว ป.อัน ตำบลนครเจดีย์ โทร. ๐๘ ๙๗๐๑ ๔๖๓๓
• ครัวป่าซาง ๒๘๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่แรง โทร. ๐๘ ๑๗๘๓ ๒๒๙๔
• เลิฟอีส ดอนหลวง ๑๐๕/๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แรง โทร. ๐๙ ๓๒๖๒ ๕๖๙๙
• ลานหริภุญชัย โทร. ๐๘ ๑๐๓๑ ๙๘๙๓
• เอื้องหลวงซีฟู้ด ถนนลำพูน-ป่าซาง โทร. ๐ ๕๓๕๒ ๐๐๕๐