สินค้าประจำจังหวัดลำพูน

ไส้อั่ว
มีจำหน่ายอยู่หลายร้าน อาทิ ไส้อั่วยายปี๋ เป็นเพิงเล็ก ๆ หน้าบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ใกล้ประตูช้างสี ไส้อั่วอนงค์ ข้างวัดสันป่ายางหน่อม ไส้อั่วที่อร่อยควรเป็นไส้อั่วที่ทำสุกแล้วด้วยการย่างไม่ใช่ทอด เพราะจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ

ลำไย
ลำพูนเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่บ้านหนองช้างคืน อำเภอเมือง ลำไยมีรสชาติหวานกรอบ ในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี จะมีเทศกาลลำไย การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี มีการจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และไวน์ลำไย

งานไม้แกะสลัก
เป็นการแกะสลักไม้เป็นรูปตุ๊กตา ภาชนะ หรือของตกแต่งบ้าน แหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอแม่ทา

ผ้าไหมยกดอก
เป็นศิลปะการทอที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของลำพูน มีลวดลายแบบโบราณ และความประณีตจนได้รับความนิยม เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ หาซื้อได้ตามร้านผ้าไหมในอำเภอเมืองลำพูน

ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
อยู่อำเภอป่าซาง มีรูปแบบการทอและลวดลายสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สีสันสวยงามเป็นธรรมชาติทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าม่าน ตุง เป็นต้น

ผ้าฝ้ายทอมือชุมชนชาวยอง
อยู่บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง เป็นแหล่งรวมหัตถกรรมของดีชุมขน ชาวยอง อาทิ กลุ่มผ้าสี่ตะกอ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย กลุ่มทอผ้า กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มบาติกมัดย้อม ส่วนสินค้าหัตถกรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียง คือ การทอผ้าฝ้ายทอมือ

ร้านขายสินค้าที่ระลึก

อำเภอเมืองลำพูน
• กลุ่มตัดเย็บผ้าฝ้าย ๘๐/๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า
• ขัวมุงท่าสิงห์ ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
• บริษัท วี พี เอ็น คอลเลคชั่น จำกัด ๑๙๐/๑ ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลในเมือง จำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสา
• เพ็ญศิริไหมไทย ๑๒๓ หมู่ที่ ๒ ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง โทร. ๐๘ ๑๘๘๑ ๔๗๓๐, ๐๘ ๑๔๗๓ ๗๓๗๓ จำหน่ายผ้าไหมยกดอก, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. หยุดทุกวันอาทิตย์
• ลำพูนผ้าไหมไทย ๘/๒ ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ (เยื้องวัดช่างฆ้อง) ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๐๓๒๙, ๐๘ ๑๑๑๒ ๗๘๙๓ www.thaisilk.th.com จำหน่ายผ้าทอยกดอกลำพูน เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
• หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง ผลิตผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายยกดอก รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากฝ้ายอื่น ๆ
• อำไพผ้าไหมยกดอก ๖๙/๑ ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๔๑๗๔, ๐๘ ๙๔๙๐ ๘๗๘๓

อำเภอแม่ทา
• กลุ่มทอผ้าแม่ขนาด ๙๙ หมู่ที่ ๘ แม่ขนาด ตำบลทากาศ โทร. ๐๘ ๑๙๖๑ ๘๗๔๑ จำหน่ายผ้าทอชาวเขา เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.
• ป้าคำ แกะสลัก ๒๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลทาทุ่งหลวง โทร. ๐ ๕๓๕๗ ๔๗๗๒ จำหน่ายไม้แกะสลัก ของตกแต่งบ้านและเครื่องเรือน เปิดเวลา ๐๗.๐๐–๑๗.๐๐ น.
• สงัด พรเพ็ญ แกะสลัก ๑๖๘ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง โทร. ๐ ๕๓๕๗ ๔๖๖๔, ๐ ๕๓๕๗ ๔๗๕๙ เปิดเวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.

อำเภอทุ่งหัวช้าง
• มาลี ลำพูนผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก ๙๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านปวง โทร. ๐๘ ๑๗๘๓ ๓๗๙๔

อำเภอป่าซาง
• กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง โทร. ๐ ๕๓๕๗ ๒๑๙๑, ๐๘ ๖๑๘๓ ๑๕๙๐ จำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ เปิดเวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น.
• กัลยาผ้าฝ้ายทอมือ ๑๒๒ หมู่ที่ ๕ บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม โทร. ๐ ๕๓๐๐ ๔๒๓๘ จำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ เปิดเวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น.
• ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือก ๑๕ หมู่ที่ ๕ ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลแม่แรง โทร. ๐๖ ๑๔๔๙ ๙๖๔๕ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เปิดเวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.
• อุดมศิริผ้าฝ้าย ๕๑/๑ บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง โทร. ๐ ๕๓๕๒ ๑๙๖๖ จำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ

Photo gallery