ร้านอาหารในจังหวัดลำปาง

ร้านอาหารในจังหวัดลำปาง

ริเวอร์ไซด์ ๓๒๘ ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง โทร. ๐ ๘๘๒๕ ๑๙๘๑๘ (อาหารพื้นเมือง ไทย ฝรั่ง เปิดเวลา ๑๐.๓๐-๒๔.๐๐ น.)

ครัวมุกดา ขนมจีนหล่มเก่า ๔๙ ถนนสนามบิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๕๖๙๖, ๐๘ ๖๖๒๕ ๑๗๒๒, ๐๘ ๑๓๒๒ ๖, ๐๘ ๑๓๒๒ ๖๓๐๕ (เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.)

ข้าวมันไก่ห้าแยก ถนนบ้านเชียงราย อำเภอเมือง (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา) โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๒๒๗๔

นิยมโอชา(ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่ง) ๑๔/๑๒ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง (หน้าวัดเมืองศาสน์) โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๒๕๑

ข้าวซอยแม่คำแสน ๒๑๒-๒๑๒/๑หมู่๘ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๓๓๗ (เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

ข้าวซอยโอมา ๒๖๐ ซอยสุขสวัสดิ์ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๖๘๘๑ (เปิดทุกวันเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)

พรนารายณ์ ถนนรอบเวียง หลังเรือนจำ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๑๑๐ (ข้าวหน้าเป็ด , หมูแดง, ปอเปี๊ยะสด, สุกี้) (เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.)

แม่แห ๑๐๑๗ ถนนอุปราช ตรงข้ามโรงแรมร่มศรีทอง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๙๐๔, ๐๙ ๕๑๙๘ ๒๓๖๕ (อาหารพื้นเมือง เปิดเวลา ๑๑.๐๐-๑๙.๓๐ น.)

เรือนแพ ๓๓ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง (ตรงข้ามอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง) โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๖๙๗๙ ,๐๘ ๖๖๒๖ ๘๗๐๐ (อาหารตามสั่ง) (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

โอชาวัฒนา ๑๓๖/๓๔-๓๕ ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลเขลางค์นคร โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๑๕๓ (อาหารจีน เปิดวันจันทร์-วันเสาร์เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)

ของกิ๋นบ้านเฮา ๗๒ ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๖๕๑๔ (อาหารไทย , อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ เปิดเวลา ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

รสนานา ถนนสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง (ข้างโรงเรียนมัธยมราษฎร์) โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๙๓๖ (เปิดทุกวันเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

ภัตตาคารนอร์ท ซีฟู๊ด ๓๕๙/๒ ถนนฉัตรชัย ตำบลสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๓๐๒๙, ๐๘ ๑๗๑๖ ๘๓๙๘ (เปิดทุกวันเวลา ๒ ช่วงเวลา ช่วงเช้า ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น. ช่วงเย็น ๑๗.๐๐-๒๑.๓๐ น.)

บะหมี่โกจือ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง (ข้างไปรษณีย์) โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๔๓๒

อร่อยบาทเดียว ๒๙๗ ถนนทิพย์ช้าง อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๙๑๒๒ (ข้าวต้ม, อาหารจานเดียว , อาหารตามสั่ง เปิดเเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.)

ไก่ย่างภาณี ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง โทร.๐๕๔ ๒๑๘ ๑๘๑, ๐๘๑ ๘๘๕ ๖๒๒๒ (ไก่ย่าง, ส้มตำ) (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

ร้านอาหาร บ้านพลอย ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลชมพู อำเภอเมือง โทร. ๐๘ ๖๔๒๘ ๕๘๑๐

ซุปเปอร์แซ่บ ๙/๑๐ ถนนมนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง โทร. ๐๘๑ ๗๘๓ ๐๒๑๙ , ๐๕๔ ๓๑๘ ๓๑๙ (อาหารอีสาน เปิดทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. หยุดเฉพาะวันจันทร์)

ยอดแซ่บ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง (ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ) โทร ๐๘๑ ๐๓๐ ๖๒๓๘, ๐๘๑ ๖๗๒ ๐๓๙๒ (อาหารไทยทั่วไป เปิดทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ -๒๑.๐๐ น.)

อาลัมภางค์ เดอะ ริเวอร์ ๓๓๒ ถนนทิพย์ช้าง สวนดอก อำเภอเมือง โทร.๐๕๔ ๒๒๒ ๑๒๑ (อาหารพื้นเมือง, อาหารไทย เปิดทุกวัน เวลา ๑๗.๐๐ – ๐๐.๐๐ น.)

นิวทะเลเผา ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง โทร. ๐๕๔ ๓๒๒ ๙๖๔ (อาหารทะเล เปิดทุกวัน เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.)

ก๋วยเตี๋ยวหงวนชุน ถนนรัษฎา ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง (ตรงข้ามกับบริษัทรัตนทัวร์) โทร. ๐๕๔ ๒๒๒ ๕๕๗ (ก๋วยเตี๋ยว ,ข้าวซอย เปิดวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.)

กาแฟถิ่นไทย ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๘๑๒๕ (เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

กาแฟบ้านริมน้ำ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ ลำปาง ๕๒๑๕๐ โทร. ๐๘ ๙๗๕๕ ๑๓๑๕ (เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งดาบแดง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๕๒๑๙๐ โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๘๔๒๓, ๐๘ ๕๘๖๗ ๘๕๘๐ (เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๓๐ น.)

ครัวดอยฝรั่ง ๑๒๘/๖ หมู่ ๑๒ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๕๐๘๐ (เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

มาเมซอง การ์เดนท์ ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๓๙๙ (เปิดทุกวันเวลา ๐๙.๐๐-๒๓.๕๐ น.)

กากี่นั้ง ๓๙๙ ถ.ซุปเปอร์ไอเวย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๕๖๙๙ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

นิวโกยี ๑๑๙ ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๓๕๗ (เปิดทุกวันเวลา ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

ห้องอาหารลายคราม ๒๔๙/๓๒-๓๓ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๑๕๐๑ (เปิดทุกวันเวลา ๒ ช่วงเวลา ช่วงเช้า ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. ช่วงเย็น ๑๖.๓๐-๒๑.๐๐ น.)

แพไฮคลาส ถ.คันคลอง หลัง ม.ราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐๙ ๒๑๐๓ ๔๔๒๔ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

ข้าวต้มไข่มุก ถ.ประสานไมตรี ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๐๐๒ (เปิดทุกวันเวลา ๑๗.๐๐-๐๑.๐๐ น.)

เฮือนงิ้วแดง ๑๑ หมู่ ๕ ถ.เกาะคา-ห้างฉัตร ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐ โทร. ๐๘ ๕๐๓๔ ๒๐๐๑ (เปิดทุกวันเวลา ๒ ช่วงเวลา ช่วงเช้า ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. ช่วงเย็น ๑๗.๐๐-๒๑.๓๐ น.)

ป้อก๋วยจั๊บ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐๙ ๑๘๕๙ ๘๖๗๕ (เปิดทุกวันเวลา ๐๕.๓๐-๑๐.๐๐ น.)

ห้องอาหารลำปางรีสอร์ท ซอยบ้านดงไชย ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๖๖๖-๗ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๐๐.๐๐ น.)

ข้าวซอยป้าบุญ ๔๒๗ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๐๙๒๐ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.)

ข้าวซอยแม่ฟอง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๘ ๙๔๓๕ ๘๖๙๙ (เปิดทุกวันเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)

สวนอาหารปางหลวง ๙๖/๓ หมู่ ๓ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๙ ๓๑๘๕ ๖๙๖๘ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ครัวรันเวย์ ๕๑๑/๒ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๘๓๗๗ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๓๐-๐๐.๐๐ น.)

เฮือนเขลางค์ (ซอยตรงข้ามสวนสาธารณะเขลางค์นคร) ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๘ ๕๔๔๗ ๑๕๑๙ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๓๐ น.)

ราดหน้าซุปเปอร์ ๑๔๑ ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๓๖๙๒ (เปิดทุกวันเวลา ๒ ช่วงเวลา ช่วงเช้า ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ช่วงเย็น ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ชาติสมบูรณ์ ๒๐๖/๓ ถนน วังขวา ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐๘๔ ๐๔๗ ๘๕๒๒ (เปิดทุกวันเวลา ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

เมธาเฮ้าส์ ๒๒๒ ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐๙ ๑๘๕๙ ๘๗๙๗ ( วันอังคาร-วันอาทิตย์เวลา ๑๑.๐๐-๐.๐๐ น. หยุดทุกวันจันทร์ )

ขาหมูสีลม ถ.รอบเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๒๒๐๗ (เปิดทุกวันเวลา ๐๖.๓๐-๑๕.๐๐ น.)

แม่ยอดเรือน ๒๐๒ ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๕๒๖ (เปิดทุกวันเวลา ๐๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.)

ก๋วยเตี๋ยวชอกะเชอ 520-522 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๘ ๕๙๙๘ ๘๓๓๘ (เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.)

ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำรสเจ็บ ถ.พระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๘๕๕ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

ร้านก๋วยเตี๋ยวเชิญชวนชิม ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๖๖๖๙ (เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๐๓.๐๐ น.)

บะหมี่โคตรเวอร์ ๖๔ ซอย ๑ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๘ ๓๘๖๖ ๖๑๖๐ ( วันอังคาร-วันศุกร์เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. หยุดทุกวันจันทร์ )

ซะป๊ะเตี๋ยว-กาละมังลำปาง ๘๙/๑๘ แยกเวียงทอง ถ.ดวงรัตน์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๙ ๔๙๑๕ ๔๕๑๔ ( วันอังคาร-วันอาทิตย์เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. หยุดทุกวันจันทร์ )

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่หวานยางมะตูม ๑๒๘ ถ.สวนดอก ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๙ ๑๘๕๓ ๔๙๔๓ (เปิดทุกวันเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

รสหนึ่ง ถ.รอบเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๑๓๖๐ (เปิดทุกวันเวลา ๐๖.๓๐-๑๔.๐๐ น.)

ข้าวมันไก่ทิพย์ช้าง ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๒๓๖๐ (เปิดทุกวันเวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

ข้าวมันไก่ประตูชัย ถ.รอบเวียง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๙ ๙๔๖๑ ๖๔๕๕ (เปิดทุกวันเวลา ๐๖.๔๕-๑๔.๐๐ น.)

ข้าวขาหมูฮั้วเลิศรส ๒๒๖ ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐๘ ๑๖๘๑ ๒๒๕๖ (เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

Photo gallery