อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดดอยติ ตำบลป่าสัก ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ ๕ กิโลเมตร ตามถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง พระครูบาศรีวิชัยเป็นพระเถรเจ้าและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ผู้พัฒนาทั้งด้านจิตใจและด้านถาวรวัตถุให้แก่ชาวล้านนาในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๘๑ บ้านเกิดท่านอยู่ที่บ้านปาง อำเภอลี้ จึงเป็นความภูมิใจของชาวลำพูนเป็นอย่างยิ่ง

Photo gallery