ททท.สำนักงานลำปางจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ด้วยการมอบส่วนลดราคาห้องพัก 200 สิทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักในจังหวัดลำปางและลำพูน

พฤหัส 12 พ.ค. 2022

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นำเสนอโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ มี 10 หมวด ได้แก่ 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. โรงแรม/ ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม           7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว       9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จากมาตรฐาน SHA สู่ SHA Plus

นางสาวยุรีพรรณ  แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเกิดจากแนวคิดที่ต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้มายังจังหวัดลำปางและลำพูน รวมถึงสร้างการรับรู้พื้นที่ว่าสถานประกอบการที่พักมีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA Plus ด้วยการจัดส่วนลดราคาห้องพัก ในกิจกรรม “คิดจะพัก คิดถึง SHA PLUS นัดมาแอ่วลำปาง ลำพูน” โดยมอบ 200 สิทธิ์ แก่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ณ ที่พักในจังหวัดลำปางหรือลำพูนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีป้ายแสดงมาตรฐาน SHA Plus โดยผู้เข้าพักต้องแสดงหลักฐาน Boarding Pass ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สหรือสายการบินนกแอร์รวมถึงบัตรโดยสารรถไฟหรือรถโดยสารประจำทาง ลงทะเบียนตาม QR Code ณ ที่พักที่เข้าร่วมโครงการ รับส่วนลดราคาห้องพักทันที ห้องละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 และขอสงวนสิทธิ์ เพียง 200 สิทธิ์เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานลำปาง  โทร. 054-222214 หรือ Website: www.tourismlampang-lamphun.com  หรือผ่านเพจเฟสบุ๊ค ททท.สำนักงานลำปาง 

Photo gallery