แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก

ตั้งอยู่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง เป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองที่ทำจากผ้าฝ้าย เช่น ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ เสื้อผ้า เป็นต้น โดยส่งไปตามสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เป็นต้น

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ จะอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๘-๑๓๙ แล้วเลี้ยวเข้าไป ประมาณ ๓ กิโลเมตร

Photo gallery