อุทยานธรรมะและหอศิลป์

อยู่หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซางน้อย ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง อุทยานธรรมะฯ มีพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ก่อตั้งโดยคุณอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคุณเวนิเซีย วอล์คกี้ ประติมากรชาวอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะและธรรมะ แสดงงานศิลปะโดยสอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน อุทยานธรรมะฯ เป็นสวนร่มรื่น เพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมแห่งชีวิตตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนา หอศิลป์ นั้นใช้จัดแสดงงานประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา รอบ ๆ อาคารมีแบบจำลองประติมากรรมโลหะของศิลปินแห่งชาติ ผลงานชิ้นเอก คือ “น้ำพุแห่งปัญญา” แสดงถึงหลักธรรมแห่งมรรค ๘ มีเรือนไทยแสดงผลงานและประวัติของคุณอินสนธ์ วงค์สาม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการแสดงการปั่นฝ้าย ย้อมสี ทอผ้า สานหญ้าคาเพื่อใช้มุงหลังคา ม่านกันแดดจากไม้ไผ่ และเรียนรู้การทำบ้านดิน

สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๐๗๘๙ ๕๐๙๘

การเดินทาง
จากอำเภอเมืองลำพูน ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ไปจนถึงตลาดป่าซางจะมีซอยด้านข้างเลี้ยวเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร