งานเปิดเมืองลี้ วิถีครูบา

ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมปั่นจักรยาน ๑๐๐ โล ๑๐๐ ลี้ อีกทั้งยังมีงานที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง ได้แก่ พิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่มีศรัทธาต่างก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเป็นประจำทุกปี

Photo gallery