อุทยานแห่งชาติดอยจง

  อยู่ในเขตอำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีสิ่งที่น่าสนใจคือ 

  • ยอดดอยจง ดอยที่สูงที่สุดและเคยเป็นสถานีโทรคมนาคมของกองทัพอากาศมาก่อน ทว่าหลังจากที่กองทัพอากาศสร้างสถานีเรดาร์ที่ยอดดอยอินทนนท์ จึงได้ยกเลิกสถานีแห่งนี้ไป อุทยานฯจึงเข้ามาดูแลต่อ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกวัน เมื่อมองลงไปจะเห็นผืนนาอันกว้างใหญ่ของอำเภอสบปราบและอำเภอเกาะคา อีกทั้งบนสันเขายังปกคลุมไปด้วยป่าก่อสลับต้นสนเป็นระยะ ซึ่งพื้นล่างเต็มไปด้วยต้นกระเจียวที่ออกดอกสีชมพูในช่วงต้นฤดูฝนและในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมจะมีกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ซึ่งมีสีสันสวยสดงดงาม และเป็นดอกไม้ที่ทางอุทยานฯ นำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ การเดินทางขึ้นยอดดอยจงนั้น ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง เตรียมเสบียง เต็นท์ ถุงนอน และสัมภาระส่วนตัวไปเอง ควรมีเวลา ๒ วัน โดยคืนแรกพักที่สันป่าเกี๊ยะ ซึ่งเป็นป่าสนสองใบและสนสามใบ รุ่งเช้าเดินขึ้นสู่ยอดดอย และคืนที่สองพักบนยอดดอยจง แล้วเตรียมตัวกลับในช่วงสาย  
  • ผากาน อยู่ห่างจากยอดดอยจงประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับดูนก แต่ด้วยสภาพเป็นผาหินปูนแหลมคม การปีนขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะมองเห็นผืนป่าและทิวเขาทอดตัวยาว ส่วนทางด้านหลังมองเห็นยอดดอยจง อยู่สูงกว่าระดับสายตา 
  • จุดชมทิวทัศน์ป่าแม่อาบ อยู่บริเวณสองข้างถนนสายเถิน-ลี้ หลักกิโลเมตรที่ ๑๓-๒๖ 
  • น้ำตกแม่งาช้าง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ เป็นน้ำตกขนาดเล็กสูงประมาณ ๑๒ เมตร มีน้ำเฉพาะฤดูฝน 
  • น้ำตกตาดปู่หล้า อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๑ กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ๒ ชั้น มีน้ำเฉพาะฤดูฝน 
  • ผาข้าง อยู่ตรงข้ามที่ทำการอุทยานฯ เป็นภูเขาลูกเล็กๆ ริมอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอง เมื่อมองจากผาข้างลงมา จะเห็นอ่างเก็บน้ำ ที่ทำการอุทยานฯและทิวเขาสลับซับซ้อน 
  • ถ้ำและน้ำตกอื่นๆ ที่สำรวจพบแต่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ำตกห้วยแม่ปู น้ำตกห้วยค่าง ผายอง ถ้ำห้วยแดง ถ้ำก้นหอย และถ้ำแม่เก่ง 

การเดินทาง  

ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ถึงที่ว่าการอำเภอสบปราบ แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนกรมโยธาธิการสายบ้านหล่าย-บ้านแก่น เมื่อถึงบ้านนาไม้แดง จากถนนพหลโยธินประมาณ ๘ กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก ๕ กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจง รวมระยะทางจากอำเภอเมืองลำปางถึงที่ทำการอุทยานฯ ๖๘ กิโลเมตร