วัดดอยบ้านอ้อ

อยู่ที่ตำบลแม่กัวะ โดยมีองค์เจดีย์พระธาตุอยู่บนยอดดอย ต้องเดินขึ้นบันไดที่สูงชันขึ้นไป ด้านบนเป็นจุดชมวิวอำเภอสบปราบได้กว้างไกล และยังเป็นจุดชมทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาว