Event Type Thai

september

23sep(sep 23)1:00 am29(sep 29)1:00 amประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

october

04oct(oct 4)1:00 am27nov(nov 27)1:00 amเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองหละปูน

16oct1:00 am1:00 amMae Moh Half Marathon ครั้งที่ 30

30oct1:00 am1:00 amประเพณีตักบาตรเทโว วัดพระพุทธบาทตากผ้า

november

04oct(oct 4)1:00 am27nov(nov 27)1:00 amเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองหละปูน

01nov1:00 am30(nov 30)1:00 amประเพณีแห่แค่หลวง ประจำปี 2566

01nov1:00 am30(nov 30)1:00 amประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 9

01nov1:00 am30(nov 30)1:00 amงานมอเตอร์โชว์ New Normal

01nov1:00 am30(nov 30)1:00 amเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 20

27nov(nov 27)1:00 am29(nov 29)1:00 amงานประเพณีตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก

december

01dec1:00 am31(dec 31)1:00 amลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 36

01dec1:00 am31(dec 31)1:00 amงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

01dec1:00 am31(dec 31)1:00 amงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 20

01dec1:00 am31(dec 31)1:00 amแสง สี เสียง สะพานโยง

01dec1:00 am31(dec 31)1:00 amมหกรรมจาวยอง ครั้งที่ 9

01dec1:00 am31(dec 31)1:00 amการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566

05dec(dec 5)1:00 am09(dec 9)1:00 amสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี 2566

12dec3:51 am3:51 amลำปางมาราธอน ครั้งที่ 4

25dec(dec 25)1:00 am31(dec 31)1:00 amงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง 2566

31dec01janลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่ 10

january

31dec01janลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่ 10

X