Event Type Thai

may

01mayAll Day31งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอนเต้า ไหว้สาพระเจ้าทองทิพย์ เดือนแปดเป็ง

01mayAll Day30junมหกรรมกลองหลวงล้านนา ไหว้สาพระพุทธบาทตากผ้า

01mayAll Day30junงานสรงน้ำพระธาตุวัดพระยืน

05mayAll Dayงานบวงสรวงศาลหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง

15mayAll Day17ประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

june

01mayAll Day30junมหกรรมกลองหลวงล้านนา ไหว้สาพระพุทธบาทตากผ้า

01mayAll Day30junงานสรงน้ำพระธาตุวัดพระยืน

10junAll Day1111 มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย

july

11julAll DayBangkok Airways Lampang Half Marathon 2021

18julAll Day19งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้างวีรบุรุษแห่งเขลางค์นครล้านนา

august

01augAll Day31งานลำไยไทย ลำไยลำพูน

01augAll Day30sepประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

september

01augAll Day30sepประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

X