june, 2021

10junAll Day11Cancelled11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย

more

Event Details

ณ วัดดอยติ อ.เมือง, วัดบ้านปาง อ.ลี้ วัดบ้านโฮ่ง อ.โฮ่ง, วัดจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– กิจกรรมตีกลองก้องฟ้า ประกาศถึงคุณงามความดีต่อครูบา

– กิจกรรมสวดบารมี 30 ทัศ

– พิธีถวายผ้าห่มองค์ครูบา การสรงน้ำ การฟ้อนเล็บถวายแด่องค์ครูบา

– การแสดงเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยผ่านการแสดงชุด “นันทเภรี นาฎลีลาล้านนา”

– พิธีสืบชะตาหลวงและเปลี่ยนผ้าห่มรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปางและวัดบ้านโฮ่ง

 

ติดต่อสอบถาม

อบจ.ลำพูน โทร. 053-549260

วัดดอยติ โทร. 053-553293

วัดบ้านปาง โทร. 063-1124011

Time

june 10 (Thursday) - 11 (Friday)

Comments are closed.

X