march, 2024

01marAll Dayเทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง

more

Event Details

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

ประมาณเดือนมีนาคม 2567 ณ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

– ชมดอกเสี้ยวเบ่งบาน
– ชมการแสดงพื้นบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
– ชิมอาหารท้องงถิ่นของชุมชน
– การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ OTOP

ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โทร : 054-237600
ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง
โทร.084-8949122 (ผู้ใหญ่ชาญชัย)

Time

All Day (Friday)

Comments are closed.

X