december, 2022

05decAll Day09สังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี 2565

more

Event Details

ณ บริเวณหน้าวัดบ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

  • การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม ที่แสดงถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนเถิน
  • ขบวนแห่ครัวตาน ของประชาชนในอำเภอเถินทั้ง 8 ตำบล
  • การออกร้านค้าของชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเถิน

 

 

ติดต่อสอบถาม

  • ที่ว่าการอำเภอเถิน โทร : 054-291660

 

Time

december 5 (Monday) - 9 (Friday)

Comments are closed.

X