january, 2022

14janAll Day18Cancelledสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี 2564

more

Event Details

มีกำหนดจัด 14-18ม.ค.2565 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม ที่แสดงถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนเถิน

– ขบวนแห่ครัวตาน ของประชาชนในอำเภอเถินทั้ง 8 ตำบล

– การออกร้านค้าของชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเถิน

 

ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอำเภอเถิน โทร : 054-291660

Time

january 14 (Friday) - 18 (Tuesday)

Comments are closed.

X