december, 2021

05decAll Day09สังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี 2564

more

Event Details

ณ บริเวณหน้าวัดบ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม ที่แสดงถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนเถิน

– ขบวนแห่ครัวตาน ของประชาชนในอำเภอเถินทั้ง 8 ตำบล

– การออกร้านค้าของชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเถิน

 

ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอำเภอเถิน โทร : 054-291660

Time

december 5 (Sunday) - 9 (Thursday)

Comments are closed.

X