march, 2022

12marAll Day13วันช้างไทย ประจำปี 2565

more

Event Details

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

📌 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 🐘
เวลา 08.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา 10.00 น. พิธีฮ้องขวัญช้าง
เวลา 11.00 น. พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้าง
ณ สุสานช้าง
เวลา 09.00 น. – 15.00 น. การจัดประกวดซุ้มอาหารช้าง

หมายเหตุ : มีการแสดงช้างและนั่งช้างชมธรรมชาติปกติ
—————————————————

📌 วันที่ 13 มีนาคม 2565 🐘
เวลา 08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ จำนวน 16 รูป ร่วมกับช้าง ณ สะพานบุญ
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานวันช้างไทย
เวลา 11.00 น. ชมช้างกินอาหารบนสะโตก
ณ บริเวณระเบียงชมช้าง

** นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารช้างมาร่วมเลี้ยงช้างบนสะโตกได้ในวันงาน

หมายเหตุ : งดกิจกรรมการแสดงช้างและนั่งช้างชมธรรมชาติ

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันคชบาลแห่งชาติ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) โทร. 054-829322, 054-829333

Website :www.thailandelephant.org

Time

march 12 (Saturday) - 13 (Sunday)

Comments are closed.

X