november, 2021

01novAll Day30ประเพณีแห่แค่หลวง ประจำปี 2564

more

Event Details

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– การประกวดแห่แค่หลวงของหน่วยงานต่างๆ

– การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

– การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

– การประกวดธิดาแค่หลวง

 

ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง โทร. 053-980271

Time

november 1 (Monday) - 30 (Tuesday)

Comments are closed.

X