march, 2021

27marAll Day28ประเพณีสรงน้ำครูบาศรีวิชัย

Event Details

ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– พิธีสรงน้ำครูบาศรีวิชัย

– ทำบุญตักบาตร

 

ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลศรีวิชัย โทร. 053-008231

Time

march 27 (Saturday) - 28 (Sunday)

Comments are closed.

X