march, 2024

01marAll Dayประเพณีสรงน้ำครูบาศรีวิชัย

Event Details

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

ต้นเดือนมีนาคม 2567 ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน

ติดต่อสอบถาม

Time

All Day (Friday)

Comments are closed.

X