november, 2021

16novAll Day20ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2564

more

Event Details

🌕ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ✨ล่องสะเปาจาวละกอน✨ ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย
✨ล่องสะเปา✨ ประเพณีดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เฉพาะของจังหวัดลำปาง ในวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลำปาง แห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของจังหวัดลำปางต่อไป

 

ณ ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกาและริมแม่น้ำวังบริเวณท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

📍โดยมีการแสดงแสงสีและประณีตศิลป์ “สะเปาลอยน้ำ” และสะเปาเรือเหล็กหงส์ “ล่องสะเปาจาวละกอน” รวมจำนวน 5 สะเปา ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
– บริเวณหลังจวนผู้ว่าฯ
– บริเวณใกล้สะพานรัษฎาภิเศก
– บริเวณท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย
– บริเวณใกล้สะพานออเรนจ์
– บริเวณใกล้สะพานพัฒนาภาคเหนือ 1
📍พร้อมจัดเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งไฟริมท่าน้ำ สำหรับให้ประชาชนลงไป “ล่องสะเปา” ในแม่น้ำวัง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 20 จุด ได้แก่
1. ท่าน้ำสะพานเสตุวารี
2. ท่าน้ำท่านางลอย
3. ท่าน้ำหลังจวนผู้ว่าฯ
4. ท่าน้ำวัดเกาะวาลุการาม จุดที่ 1
5. ท่าน้ำวัดเกาะวาลุการาม จุดที่ 2
6. ท่าน้ำสะพานรัษฎาภิเศก จุดที่ 1
7. ท่าน้ำสะพานรัษฎาภิเศก จุดที่ 2
8. ท่าน้ำหลังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
9. ท่าน้ำใกล้สะพานรัษฎาภิเศก (ฝั่งตลาดรัษฎา)
10. ท่าน้ำหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด
11. ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย
12. ท่าน้ำสะพานพัฒนาภาคเหนือ 1
13. ท่าน้ำเขื่อนยาง (ฝั่งโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี)
14. ท่าน้ำเขื่อนยางฝั่งบ้านดงไชย จุดที่ 1
15. ท่าน้ำเขื่อนยางฝั่งบ้านดงไชย จุดที่ 2
16. ท่าน้ำชุมชนท่าคราวน้อย จุดที่ 1
17. ท่าน้ำชุมชนท่าคราวน้อย จุดที่ 2
18. ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
19. ท่าน้ำสะพานดำ
20. ท่าน้ำหลังตลาดนาก่วมใต้
📍นอกจากนี้ ยังมีการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการทำ “สะเปา” และได้ลงมือทำ “สะเปา DIY” ด้วยตัวเอง ที่มิวเซียมลำปาง ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พ.ย. 64

 

ติดต่อสอบถาม

เทศบาลนครลำปาง โทร : 054-237237

Website : www.lampangcity.go.th

Time

november 16 (Tuesday) - 20 (Saturday)

Comments are closed.

X