august, 2021

01augAll Day31Cancelledงานลำไยไทย ลำไยลำพูน

more

Event Details

ประมาณสิงหาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– การจัดนิทรรศการ

– การแข่งขันด้านการส่งเสริมการเกษตรนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ลำไย

– การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลผลิตลำไย

– การประกวดธิดาชาวลำไยลำพูนและการประกวดร้องเพลง

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. 053-511000

Time

august 1 (Sunday) - 31 (Tuesday)

Comments are closed.

X