april, 2021

25aprAll Dayงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อประตูผา และประเพณีฟ้อนผีมดผีเม็ง

more

Event Details

ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อ.งาว

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อประตูผา

– การแสดงทางวัฒนธรรมและขบวนแห่ต่าง ๆ

 

ติดต่อสอบถาม

ค่ายฝึกทหารรบพิเศษ 3

ค่ายประตูผา

โทร. 087-1862958 (เจ้าหน้าที่)

Time

All Day (Sunday)

Comments are closed.

X