february, 2021

15febAll Dayงานบวงสรวงเจ้าพระยา สุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

more

Event Details

ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุวลลือไชยสงคราม จ.ลำปาง

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

พิธีวางพวงมาลาบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะต่ออนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงครามหรือพ่อเจ้าทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง

ติดต่อสอบถาม

เทศบาลนครลำปาง โทร : 054-237237

Website : www.lampangcity.go.th

Time

All Day (Monday)

Comments are closed.

X