january, 1970

01jan1:00 am1:00 amCancelledงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ)

more

Event Details

ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– ขบวนแห่พระอุปคุต

– การประกวดเครื่องสักการะล้านนา

– เทศน์มหาชาติ

– ร้านค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการ

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง โทร. 054-209454

Time

(Thursday) 1:00 am - 1:00 am

Comments are closed.

X