january, 2021

01janAll DayCancelledกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

Event Details

ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครลำปาง

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– การทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

ติดต่อสอบถาม

เทศบาลนครลำปาง โทร : 054-237237

Website : www.lampangcity.go.th

Time

All Day (Friday)

Comments are closed.

X