งานเทศกาลลำไย

เป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวจังหวัดลำพูน จัดช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัด มีขบวนรถประดับตกแต่งด้วยผลไม้ลำไยอย่างสวยงาม การประกวดธิดาลำไย การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง