วัดพระธาตุดวงเดียว(เวียงเจดีย์)

อยู่บ้านสันดอยเวียง ตำบลลี้ เป็นวัดขนาดเล็กอยู่บนเนินไม่ไกลจากอำเภอเมืองลี้มากนัก สิ่งปลูกสร้างภายในวัดรวมทั้งองค์พระธาตุฯ ล้วนสร้างขึ้นมาภายหลัง มีอายุไม่เกิน ๘๐ ปี โดยสร้างบนตำแหน่งเมืองโบราณเดิม เจดีย์พระธาตุดวงเดียวเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ทรงเหลี่ยม ย่อมุม รูปทรงเพรียวชะลูด สูงประมาณ ๓๐ เมตร ตั้งอยู่ภายในระเบียงคด

การเดินทาง โดยรถยนต์ จากอำเภอลี้ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ไปทางอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประมาณ ๑.๗ กิโลเมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือ

Photo gallery