ผาแมว

เป็นหน้าผาสูงชันริมแม่น้ำปิง บรรยากาศร่มรื่น เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมไต่หน้าผา