วัดหนองเงือก

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง เป็นวัดเก่าที่แสดงให้เห็นฝีมือช่างพื้นบ้าน มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ศิลปะปูนปั้นที่ซุ้มประตูของวัด และหอไตรซึ่งเป็นศิลปะพม่า

สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๓๕๒ ๑๙๖๑

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ (สายลำพูน-ลี้) หลักกิโลเมตรที่ ๑๓๘-๑๓๙ เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร

Photo gallery