ประเพณีทำบุญตักบาตรวันมาฆะบูชา

จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ อำเภอเมืองลำพูน