บ้านหนองช้างคืน

อยู่ตำบลหนองช้างคืน เป็นแหล่งผลิตลำไยใหญ่ที่สุดอยู่ก่อนถึงเมืองลำพูน ๘ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ สายเชียงใหม่-ลำพูน ถึงบ้านป่าเหว มีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาเข้าบ้านหนองช้างคืน ตำบลอุโมงค์ ตรงเข้าไปอีกประมาณ ๗ กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นลำไย ในราวเดือนสิงหาคม ของทุกปี จะมีงานเทศกาลลำไยลำพูนที่อำเภอเมืองลำพูน ภายในงานมีการประกวดรถที่ประดับตกแต่งด้วยลำไย การประกวดผลิตผลลำไย และธิดาลำไย