งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่วหละปูน

จัด ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม-๒ มกราคม ของทุกปี

Photo gallery