งานบ้านธิ เมืองสามไต

จัดในช่วงเดือนมีนาคม ณ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมขบวนแห่สามชาติพันธุ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในกาดมั่ว ครัวบ้านธิ

Photo gallery