งานรำลึกสะพานรัษฎาภิเศก

จัดขึ้นทุกวันที่ ๑๙-๒๖ มีนาคมของทุกปี  เทศบาลนครลำปางและททท.สำนักงานลำปางร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อรำลึกถึงสะพานที่อยู่คู่จังหวัดลำปางมายาวนาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของสะพานรัษฎาฯ การแต่งกายย้อนยุค การแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์ของสะพานรัษฎาฯ และการออกบูธจำหน่ายสินค้าต่างๆของชุมชนในจังหวัดลำปาง

Photo gallery