งานดอกเสี้ยวบาน

อำเภอเมืองปาน จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ดอกเสี้ยวจะบานเต็มผืนป่า นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมดอกเสี้ยวบานได้ตามเส้นทางแจ้ซ้อน-บ้านป่าเหมี่ยง ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร 

Photo gallery