เหมืองแม่เมาะ

เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ค้นพบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ มีปริมาณถ่านหิน ๖๓๐ ล้านตัน อายุประมาณ ๔๐ ล้านปี และคาดว่าสามารถนำมาใช้ได้อีก ๕๐ ปี บริเวณเหมืองมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่หลายโรง ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงไปในบริเวณขุดเจาะ เพราะอาจเกิดอันตรายจากวัตถุระเบิดที่ใช้ทำเหมืองได้ แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฝผ.) ได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถมองเห็นการทำงานของรถขุดเจาะถ่านหินได้เป็นมุมกว้าง  

สถานที่น่าสนใจภายในเหมือง 

  • พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความทันสมัยที่ให้ความรู้ทางธรณีวิทยาบริเวณเหมืองแม่เมาะ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของเหมืองและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โดยนำเสนอผ่านภาพยนตร์ ๓ มิติและเทคโนโลยีล้ำสมัย เปิดบริการทุกวัน หยุดวันจันทร์ วันละ ๔ รอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๓๘๖๒ 
  • สวนพฤกษชาติ เป็นสวนสาธารณะที่ประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม ภายในสวนยังเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗ ผู้ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สงวนแหล่งถ่านหินที่แม่เมาะเอาไว้ 
  • จุดชมวิวและทุ่งบัวตอง เป็นภูเขาเทียมที่เกิดจากการนำดินในบ่อเหมืองมากองเก็บไว้ โดยบนยอดดอยมีสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพสวยงาม รวมทั้งทุ่งบัวตองซึ่งจะออกดอกสีเหลืองสดใสในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม 
  • ลานสไลเดอร์ เป็นลานพื้นหญ้าที่เทลาดลงสู่บริเวณสนามกอล์ฟ อยู่บริเวณหน้าอาคาร จุดชมวิวของสวนพฤกษชาติ นักท่องเที่ยวสามารถนำกล่องหรือแผ่นรอง สไลด์ลงตามลานพื้นหญ้าเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด โดยสามารถเช่าแผ่นรองลื่นได้บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักรับรองของ กฟผ. บ้านชัยพฤกษ์ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ บาทรวมอาหารเช้า และบ้านพักรับรอง ราคา ๓๐๐ – ๔๐๐ บาท สนามซ้อมกอล์ฟและสโมสร สนามกอล์ฟ ขนาด ๑๘ หลุม ๗๒ พาร์ ค่าสนาม ๕๐๐ บาท ค่าแคดดี้ ๒๐๐ บาท ค่าเช่ารถกอล์ฟ ๖๐๐ บาท  

สอบถามได้ที่สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๔๙๗๐ และฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๓๘๖๒ http://maemohmine.egat.co.th 

การเดินทาง  

ใช้ถนนสายลำปาง-เด่นชัย ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จากนั้นแยกซ้ายประมาณ ๒๖ กิโลเมตร หรือเช่ารถสองแถวบริเวณตลาดบริบูรณ์ในตัวเมือง หรือที่สี่แยกร้านขายยาไทยโอสถ ถนนทิพวรรณ ใช้เวลาเดินทาง ๓๐ นาที 

 

Photo gallery