อุทยานแห่งชาติแม่วะ 

มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงติดต่อกัน โดยมีดอยตาจี่เป็นยอดเขาสูงสุดซึ่งมีความสูงประมาณ ๑,๐๒๗ เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีสภาพป่าแตกต่างกันไปตามระดับความสูงของพื้นที่ โดยพบทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และดิบแล้ง ที่นี่จัดว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งกล้วยไม้และดอกไม้นานาชนิด และยังพบความหลากหลายทางกายภาพ ทั้งชนิดของดินและสภาพป่าซึ่งทำให้มีสัตว์และพืชต่างๆ อย่างหลากหลายตามไปด้วย สัตว์ที่น่าสนใจคือ กิ้งก่าบิน ซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้ยากแล้ว 

สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ 

  • น้ำตกแม่วะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาสูงชัน มีดอยแปลหลวงเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกและไหลลงสู่แม่น้ำวัง น้ำตกมี ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน มีทางเดินได้สะดวกขึ้นไปถึงแค่ชั้นที่ ๓ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ชั้นที่สูงที่สุดคือชั้น ๖ มีชื่อว่า ตาดหลวง มีความสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร จากนั้นทางเริ่มสูงชันขึ้นไปจนถึงชั้นที่ ๗ รวมระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร 

 การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านอำเภอแม่พริก ประมาณกิโลเมตรที่ ๕๐๐  มีทางแยกเข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ ๖ กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มว.๑ (น้ำตกแม่วะ) น้ำตกอยู่ห่างไปอีก  ๒๐๐ เมตร 

นอกจากนี้ยังมี เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นทางเดินขึ้นเขาผ่านป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ แล้วเดินขึ้นสันเขาผ่านจุดชมทิวทัศน์ไปจนพบน้ำตกชั้นที่ ๗ รวมระยะทาง ๖ กิโลเมตร เหมาะสำหรับการเดินชมป่าเปลี่ยนสีในช่วงฤดูแล้ง 

  • ถ้ำน้ำผ่าผางาม  ตั้งอยู่ในเขตบ้านวังสำราญ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก  เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีทางวกไปวนมาและมีความลึกมาก ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่าน และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม 
  • ถ้ำพระเจดีย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ เป็นถ้ำหินปูนขนาดกลาง ภายในถ้ำมีหินงอกรูปทรงเจดีย์และรูปอ่างเก็บน้ำอยู่บนพื้น ราษฎรบ้านน้ำดิบได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีถ้ำอีกหลายแห่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านน้ำดิบประมาณ ๓ กิโลเมตร 

อุทยานฯ มีบ้านพักจำนวน ๓ หลัง บ้านเล็กมี ๒ หลังพักได้ ๖ – ๘ คน ราคา ๘๐๐ บาท/หลัง/คืน บ้านใหญ่มี ๑ หลังพักได้ ๑๐ คน ราคา ๑,๘๐๐ บาท/หลัง/คืน และมีเต็นท์ไว้บริการ เต็นท์เล็ก พักได้ ๒ – ๓ คน ค่าเช่า ๒๗๐ บาท/คืน เต็นท์ใหญ่ ค่าเช่า ๖๐๐ บาท/คืน สอบถามข้อมูลที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ ตำบลแม่วะ (ปท.แม่วะ) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สำนักงานอุทยานแห่งชาติแม่วะ โทร. ๐๘ ๑๑๑๒ ๒๘๕๕กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th 

การเดินทาง  

จากลำปางใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ เลยอำเภอเถิน ๑๗ กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๔๙๗-๔๙๘ มีทางแยกขวามือข้างโรงเรียนแม่วะวิทยาเข้าไป ๕ กิโลเมตร ทางแยกซ้ายมือเป็นทางคอนกรีตไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วะ ซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน หากโดยสารรถประจำทางต้องลงที่ป้อมตำรวจแม่วะ แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างเข้าอุทยานฯ 

Photo gallery