วัดพุทธบาทสุทธาวาส  

เดิมชื่อ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง) หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกกัน คือ “ดอยปู่ยักษ์ (ดอยพระบาทปู่ผาแดง)” ด้วยความงดงามของทัศนียภาพจึงทำให้ได้รับการยกย่องเป็นแหล่งท่องเที่ยว “Unseen Thailand” วัดนี้มีรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจารึกไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ และมีถ้ำผาสวรรค์ ปล่องลมมหัศจรรย์มีลายหินงาม เตาหินปูนแบบโบราณ และเมืองโบราณชื่อเมืองวิเชตนครอยู่บริเวณใกล้เคียง วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ วัดในบริเวณชั้นล่าง นักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปจอดในบริเวณหน้าวัดได้ ส่วนวัดบริเวณชั้นบน ตั้งอยู่บนยอดเขา หากต้องการเที่ยวชมในจุดนี้ นักท่องเทียวต้องขับรถขึ้นไประยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อจากนั้นเดินเท้าขึ้นเขา ด้วยระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  

การเดินทาง  

จากตัวเมืองลำปางใช้ทางหลวงหมายเลข 1035 ไปอำเภอแจ้ห่ม จากตัวมืองแจ้ห่ม ระยะทางประมาณ กิโลเมตร มีทางแยกด้านซ้ายมือ ให้สังเกตุซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านใหม่เหล่ายาว ต่อจากนั้นให้เลี้ยวเข้าไปด้วยระยะทางประมาณ 200 เมตร ก็จะเจอทางไปวัด อยู่ทางซ้ายมือ 

Photo gallery