ผาหอบ 

เป็นธารน้ำกลางผาสูง มีวิวที่สวยงาม มีบันไดหิน ร้านอาหารขายข้างล่าง กิจกรรมภายในผาหอบประกอบด้วยการพายเรือคายัค ล่องแพชมถ้ำ ค่าบริการคนละ ๕๐ บาทพร้อมชูชีพ มีทุ่นกั้นบริเวณเล่นน้ำไว้ ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย  

ผาหอบ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เกี๋ยง ตำบลสบป้าด จอดรถไว้ท้ายหมู่บ้านแม่เกี๋ยง แล้วเดินเท้าต่ออีก ๔๐๐ เมตร ทางลงลาดชันเล็กน้อย ด้านล่างมีอาหารและเครื่องดื่มขาย ผาหอบคือช่วงที่ลำน้ำแม่จางไหลผ่านโตรกผาสูงเป็นระยะทาง ๒๐๐ เมตร รอบบริเวณสวยงาม เงียบสงบ มีบริการนั่งแพชมถ้ำและผาซ่อนรัก หรือจะเช่าเรือคายัคพายเล่น นอกจากนี้ ก็ยังสามารถลงเล่นน้ำได้ โดยมีการทำเชือกและทุ่นกั้นบริเวณเล่นน้ำไว้ พร้อมเสื้อชูชีพและห่วงยางให้เช่า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๔๖-๖๙๘๗ 

การเดินทาง  

เข้าทางซอยไปรษณีย์แม่เมาะ ผ่านวิทยาลัยการจัดการแม่เมาะ ข้ามทางรถไฟ และเลี้ยวไปตามทางมีป้ายบอก  

Photo gallery