ชุมชนผาปัง  

ตั้งอยู่ที่ตำบลผาปัง ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนแห่งต้นไผ่ และกำลังก้าวสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้องค์ความรู้ของคนในท้องถิ่น ยึดโยงด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำของรังสฤษฎ์ คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ด้วยความที่หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตเงาฝน น้ำจึงค่อนข้างน้อย ชาวบ้านที่นี่ทำนาปีละครั้งสำหรับบริโภคในครัวเรือน ไผ่จึงเป็นพืชหลักของชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การทำสวยดอก เพื่อนำไปสักการะพระธาตุเจดีย์ ๑๒ นักษัตร โดยมีไกด์ชุมชนนำเที่ยวในหมู่บ้านและสถานที่น่าสนใจ เช่น วัดห่าง ก่อนจะไปทำตุงไส้หมูที่วัดห้วยไร่ ไปศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเรียนรู้วิธีทำนาแบบอินทรีย์ที่มีดอยหลวงและดอยอานม้าเป็นฉากหลังงดงาม นั่งรถอีแต๋นชมแบมบูสตรีท ไปปลูกไผ่ ทางชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านจัดเตรียมอาหารพื้นถิ่นไว้ต้อนรับ และมีรีสอร์ทเล็ก ๆ หากสนใจจะพักแรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๐๕-๙๘๘๙ 

Photo gallery