ร้านอาหารในจังหวัดลำพูน

อำเภอเมืองลำพูน • ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย ๗๙ หมู่ ๓ ตำบลเ […]