E-book เที่ยวลำพูนสายมู (มูเตลู) เสริมมงคลชีวิต

E-book เที่ยวลำพูนสายมู (มูเตลู) เสริมมงคลชีวิต จิ้มเลย […]

Photo gallery

สะพานทาชมภู

ชาวลำพูนเรียกว่า สะพานขาว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยม […]

Photo gallery

บ้านทาป่าเปา

อยู่หมู่ที่ ๖ บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก ได้รับรางวัลอุต […]

อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า

หมู่ที่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลสบเส้า ตัวเขื่อนสูง ๑๙ เมตร ย […]

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อำเภอห้างฉัตร […]

Photo gallery

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด

หมู่ที่ ๘ ตำบลทากาศ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ เข้าไปประมาณ […]

หมู่บ้านแกะสลักอำเภอแม่ทา

อยู่บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง เป็นแหล่งผลิตไม้แกะสล […]